BREIN

Stichting BREIN, opgericht in Nederland, is een organisatie die zich inzet voor de bescherming van auteursrechten. De stichting vertegenwoordigt auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, films, boeken, geschriften, beeld, games en interactieve software. Hun doel is om een eerlijke beloning te verzekeren voor het gebruik van creatieve werken.
Sinds 1998 heeft BREIN meer dan 40.000 illegale sites aangepakt, wat resulteerde in de verwijdering van meer dan 2 miljard links naar ongeautoriseerde bestanden1. Ze richten zich op het detecteren en bestrijden van grootschalige auteursrechtinbreuk en -misbruik, zowel online als offline, en stimuleren tegelijkertijd het legale gebruik van creatieve content.
Recentelijk heeft BREIN actie ondernomen tegen zogenaamde ‘shadow libraries’, platforms die ongeautoriseerde kopieën van auteursrechtelijk beschermde boeken en artikelen gratis aanbieden. Op verzoek van BREIN heeft de Rechtbank Rotterdam bevolen om de twee grootste illegale downloadplatforms voor e-books te blokkeren.
De schade door piraterij in Nederland wordt geschat op bijna 200 miljoen euro per jaar, wat de noodzaak van organisaties zoals BREIN onderstreept om de rechten van creatieve makers te beschermen.
Website Stichting BREIN: https://stichtingbrein.nl/

NIEUWS